Skip to content
Menu

Historie souboru

Soubor vznikl v roce 2004, ale skutečné počátky se datují mnohem, mnohem dříve. Jednoho památného dne se sešlo v Zaječicích několik nadšených lidí a pod křídly Osvětové besedy hráli a zpívali. A pak jejich vedoucí Helenka potkala Aleše Kohoutka, který tancoval v Lipce, kolébce mnoha výborných tanečníků a muzikantů, a krátce na to vznikl folklorní soubor Kohoutek.

Po mnoha letech se ti starší z Kohoutku rozhodli jít vlastní cestou, přibrali bývalé kamarády z Lipky a dnes je tu parta lidí, kteří hrají, zpívají a tancují pro radost. 

Od svého založení Formani spolupracují se Základní školou Waldorfskou v Pardubicích, která jim poskytla prostory, kde nově vznikající soubor mohl zkoušet. Tato spolupráce vyústila v první formanský zahraniční zájezd, a to do německého Hofu v roce 2005. Další zahraniční štace vedla o rok později do daleké Litvy, konkrétně města Švenčionelai.

Významnou roli v souborovém dění hraje také slatiňanský Sokol. Spolupráce s ním začala také v roce 2005, kdy 4 taneční páry do Sokola vstoupily, aby se mohly zúčastnit nácviku na Všesokolský slet a další rok samotného sletu v Praze, kde vystoupily ve společné skladbě sokolských souborů Tance domova (autor Mgr. Jan Čumpelík) na strahovském Stadionu Evžena Rošického. Díky spolupráci se Sokolem se Formani podívali dvakrát do rakouského Oetzu, kde uctili památku zakladatele sokolského hnutí Dr. Miroslava Tyrše.

K počátkům souboru patří i první vánoční koncert, který se uskutečnil v roce 2004 a je stálou součástí slatiňanského kulturního dění až do současnosti. Zvykem je vždy pozvat hosta, ať už z folklorního nebo i jiného odvětví. Takto se ve Slatiňanech prezentovali například hradecký Dupák, pardubická Lipka, ale také CM Ohnica z Uherského Hradiště nebo chlapecký sbor Bonifantes a kontrabasový oktet The Pink Elephants.

Další důležitou akcí, na jejíž organizaci se Formani podílí a které se účastní, je Slatiňanské pozastavení. To mělo svou premiéru v roce 2007 a do vynucené přestávky v roce 2018, způsobenou revitalizací zámeckého parku, se konalo celkem 11krát. I sem si Formani pravidelně zvou spřátelené soubory z celé republiky i mimo ni, aby navazovali a udržovali pro soubor nezbytně důležité kontakty.

Rok 2007 znamená pro Formany další velkou premiéru a to prvního pásma, pojmenovaného symbolicky Formanskou cestou. Do tance se už zapojili noví členové taneční složky, která se rozrostla na 6 párů, muzika se ustálila na 10 členech. Část pásma, konkrétně tance staropražské, pro soubor připravili manželé Milena a Jiří Pitterovi (vedoucí Kytice Praha). Pro obě strany nešlo zdaleka o poslední spolupráci. O dva roky později následuje premiéra druhého pásma, které si vzalo inspiraci ve snažení mladých dívek o vdávání, a nazváno bylo Nešťastné vdávadlo.

Následující rok 2010 byl naplněný událostmi jako přehlídka sokolských folklorních souborů ve Slatiňanech, spojená s oslavami 100 let slatiňanského Sokola, na jejichž organizaci se Formani podíleli.

Zároveň rok 2010 znamenal pro Formany ještě jednu novou obohacující zkušenost. Režisér Bohumil Gondík si pro své zpracování Smetanovy Prodané nevěsty sokolskými soubory vyhlédl a oslovil Formany, kteří souhlasili. Představení mělo premiéru v prosinci 2010 v Pyšelích a za pět let se po celé republice odehrálo 48krát. Vrcholem bylo představení v pražském Divadle ABC, které zahájilo XV. Všesokolský slet v roce 2012. Celému projektu byl věnován i jeden díl pořadu České televize Folklorika. Derniéra se konala opět v Divadle ABC v říjnu 2015.

 

Dalším významným projektem, kterého byli Formani součástí, byl pořad Tomáše Jehličky Příběh jedné lásky, na kterém se podílely Český lidový soubor z Chrudimi, Mladina z Plzně a Pramínek z Jihlavy. Tento pořad měl premiéru v rámci MFF Pardubice – Hradec Králové v červnu 2013 a v témže měsíci se představil i na největším festivalu v republice ve Strážnici, kde ho v přímém přenosu vysílala i TV Noe.

V květnu 2014 Formani domácímu publiku ve Slatiňanech premiérově představili nové pásmo. Život manželský názvem i obsahem volně navazuje na předchozí Nešťastné vdávadlo a i na něm se autorsky podíleli manželé Pitterovi. V rámci koncertu se představil i nově vzniklý dětský soubor Sejkorky, který s Formany úzce spolupracuje a slouží jako zásobárna mladých tanečníků a tanečnic pro dospělý soubor.

V dalších letech se Formani ještě dvakrát podívali do zahraničí, v roce 2016 do francouzského Amilly a v dalším roce do slovenské Likávky. Oslavili 5 let Sejkorek i 15 let Formanů, v roce 2018 vystoupili v rámci Všesokolského sletu v Praze. Také vystoupili na mnoha dalších akcích a festivalech, poznali spoustu nových přátel z nejrůznějších koutů země a také postupně rozšířili a částečně obměnili členskou základnu jak v taneční, tak v muzikantské složce. Nyní Formany tvoří 10 tanečních párů a 13 muzikantů.