Skip to content
Menu

Kroje souboru

Slavnostní kroje

Slavnostní chrudimský kroj je sestaven podle záznamů a dochovaných exponátů lidového oděvu z 2. poloviny 19. století, které se uchovaly v regionálních muzeích. Při rekonstrukci krojů jsme dbali na původní druhy použitých materiálů i jejich barevnost.